Motor Journal vychází jako měsíčník

Celkový počet výtisků jednoho ročníku je tedy dvanáct. Předplatné na celý rok je slevněno na 1300 Kč (52 EUR) – předplatitelé tedy od nás obdrží VÍCE NEŽ JEDNO ČÍSLO ZDARMA. Navíc, tak jako dosud, je poštovné nadále pro Českou i Slovenskou republiku zdarma.

Údaje o odběrateli (obdarovaném) – kam bude časopis zasílán

Vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem
Cena výtisku je 120,- Kč, celoroční předplatné je 1300,- Kč (12 měsíčníků). Do zahraničí je předplatné zvýšené o poštovné dle sazebníku České pošty (neplatí pro Slovensko). Objednávky přijímáme: poštou, osobně, telefonicky, e-mailem. Atelier Kupka s.r.o. Hvězdová 13, 602 00 Brno tel.: 545 242 605 www.MotorJournal.cz
=
Omlouváme se za způsobené komplikace