Pátek 3. 4. 2020  (Původní akce se jela 3. dubna 1960)

* od 17 hodin příjezd na Hotel nad Královnou, Zbraslav /ubytování, registrace účastníků, vylosování startovního čísla/.
Ubytování si prosím zajistěte každý sám pod heslem VETERÁNI
  https://www.nadkralovnou.cz/
* od 19:00 hodin společná večeře
* od 20:00 hodin společné posezení s fotografiemi, filmy a vzpomínkami

Sobota 4. 4. 2020

* od 7:30 hodin – pro ubytované na Zbraslavi budíček, snídaně, individuální odjezd k Rudolfinu
* od 9:00 hodin – registrace a vystavení vozidel účastníků před Rudolfinem, malé občerstvení (káva, sladké pečivo)
* od 11:00 hodin – start vozidel od Rudolfina na Zbraslav na trase je potřeba se domluvit. Co požádat policejní asistenci?
* po 12 hodině příjezd na Zbraslav, zastávka na náměstí, společná fotografie
  po 13 hod. dojezd do Hotelu nad Královnou na společný oběd, předání upomínkových plaket a uzavření akce.
* cca 15:00 hodin rozehnání účastníků k domovům
 

Přihlášky vyplňte co nejdříve, máme omezený počet startujících a bude vyrobeno pouze 50 ks plaket. Nedostatečně vyplněné přihlášky jsou neplatné. Pořadatel má právo výběru vozidel.

Vozidla musí odpovídati v každém ohledu předpisům platným pro připuštění vozidla k jízdě po veřejných cestách. Jezdci na motocyklech musí míti bezpečnostní přilbu a brýle. Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu na veřejných komunikacích.

Startovné 200 Kč za stroj a 500 Kč za plaketu.

Prohlášení
Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného společenského podniku na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, členů posádky neb vozidla nebudu po pořadatelích dožadovati se náhrady škody.

Pole označené * je vyžadováno.

Po úspěšném odeslání zmizí tabulka a objeví se text: Děkujeme za odeslání přihlášky...